baner
úvodní stránka
ovocné døeviny
okrasné døeviny
návrhy zahradosazování zahrad
sadba jahodníkusezónní ovoce
e-mail
 
Pondìlí ZAVØENO
Úterý 9 - 17
Støeda 9 - 17
Ètvrtek 9 - 17
Pátek 9 - 17
Sobota 9 - 12

 

Nabídka sezónního ovoce
 

Jahody jsou již nasbírané v papírových nebo døevìných bednách. Odbìr je možný pøímo na poli a po konzultaci je možný dovoz v blízkém okolí. Jahody jsou sbírány odpoledne, kdy jsou nejsušší a ihned  po sbìru dodávány zákazníkùm ještì veèer. Je možné po dohodì provést výbìr stolních jahod nebo jahod pro zpracování.


Samosbìr bohužel není možný

 

Prodej od poloviny èervna
 

jahody
broskev Broskve  jsou k dispozici již trhané a navážené dle požadavku zákazníka buï v døevìných  pøepravkách  nebo v pøepravkách zákazníka. Broskve jsou sbírány v konzumní zralosti, ale je možné po konzultaci nasbírat plody vhodné pro konzervaci (tvrdší broskve).
 

Prodej od poloviny srpna

Velkoplodé myrobalány a švestky jsou sbírané do pøepravek o velikosti cca 10 kg.
 

Myrobalány  jsou v prodeji   od konce srpna,  švestky od záøí

švestky
výbìr jablek Nabízíme tyto odrùdy jablek:

Letní: Hana

Podzimní: Selena, Rajka, Klára

Zimní: Goldstar, Rubinola, Delor, Dublet, Florina, Otava

Odrùdová skladba je závislá na momentální konzumní zralosti jablek a jejich vyskladòování
 

Prodej jablek probíhá od konce srpna do vyprodání zásob. 

SAMOSBER ZAHAJEN V PATEK 30.9. !!!

OTEVRENO UT- ST, PA- SO 9:30 - 16:30

VÍCE INFO. NA NÍŽE UVEDENÉM TEL. ČÍSLE

 

Objednávky a pøípadné dotazy jsou možné na tel. èísle: 775 363 808

baner dole